Search

BRCA

adressen

Voor meer informatie over erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker en medische hulp, kun je terecht op de volgende adressen:

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

brca.nl is onderdeel van BVN en wordt onderhouden door Oncogen.

Postbus 8065
3503 RB Utrecht
T 030 291 72 22

Meer informatie op: www.borstkanker.nl

Integrale kankercentra

De integrale kankercentra (IKC's) zijn netwerkorganisaties die zorgverleners en beleidsmakers in de oncologie en de palliatieve zorg ondersteunen. Zij ondersteunen naast de professionele doelgroepen ook patiëntenverenigingen en organisaties van mantelzorgers.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft 9 locaties.

Meer informatie op: iknl.nl >>

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

De VKGN is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica (erfelijkheidsadvisering) bezighouden.

Meer informatie op: vkgn.nl >>

Beroepsvereniging Plastische chirurgen

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. Anno 2009 heeft de vereniging ongeveer 224 plastisch chirurgen en 52 plastisch chirurgen in opleiding als lid.

Meer informatie op: nvpc.nl >>

Klinisch genetische centra

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 22660 | 1100 DD  Amsterdam

Bezoekadres: Meibergdreef 9 | 1105 AZ Amsterdam

T 020 566 52 81

 

VU medisch centrum

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 7057 | 1007 MB Amsterdam

Bezoekadres: De Boelelaan 1118 | 1081 HZ Amsterdam

T 020 444 01 50

 

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 30001 | 9700 RB  Groningen

Bezoekadres: Hanzeplein 1 | Groningen

Tel. 050 - 361 72 29

 

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 9600 | 2300 RC  Leiden

Bezoekadres: Albinusdreef 2 | 2333 ZA Leiden

T 071 526 80 33

 

Maastricht

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Afdeling Klinische Genetica

Voor verwijzers:

Klinische Genetica voor verwijzers

 

Locatie Maastricht

Postbus 5800 | 6202 AZ Maastricht

Bezoekadres: P. Debyelaan 25 | 6229 HX Maastricht

T 043 387 58 55

 

Locatie Venlo

VieCuri Medisch Centrum

Tegelseweg 210 | 5912 BL Venlo

T 043 387 58 55

 

Locatie Veldhoven

Máxima Medisch Centrum

De Run 4620 | 5504 DB Veldhoven

T 040 888 83 00

 

Locatie Eindhoven

Máxima Medisch Centrum (Borstcentrum)

Ds. Th. Fliednerstraat 1 | 5631 BM Eindhoven

T 040 888 83 00

 

Nijmegen

Universitair Medisch Centrum St. Radboud

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 9101 | 6500 HB Nijmegen

Bezoekadres: Geert Grooteplein 10 | 6525 GA Nijmegen

T 024 361 39 46

E erfelijkheid@umcn.nl

 

Locatie Enschede (Medisch Spectrum Twente)

Afdeling Cytogenetica

T 024 487 39 20

 

Rotterdam

Erasmus MC Rotterdam

Afdeling Klinische Genetica

Bezoek- en postadres: Westzeedijk 112 | 3016 AH Rotterdam

T 010 703 69 15

 

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Afdeling Klinische Genetica

Postbus 85090 | 3508 AB  Utrecht

Bezoekadres: locatie WKZ | Lundlaan 6 | Utrecht

T 088 755 38 00